Bitner 2021

Bitner – Kalendarz 2021

Sesja fotograficzna dla marki BITNER.

Projekt zakładał stworzenie kalendarza na 2021 rok, inspirowanego kadrami znanych filmów.

Następny projekt